15 okt 2018

Varsel om endring av kapitalkostnader

Informasjon til beboerne i

Portalen Lillestrøm Borettslag

Renteendring på lån i

OBOS-banken

 

Varsel om endring av kapitalkostnader

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets lån i OBOS-banken

fra 08.11.2018. Renten endres til 2,050 %

Som følge av at borettslaget lån er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes kapitalkostnader øker. Ved neste utsendelse av giroblanketter, vil denne endringen være ivaretatt.

Styret i Portalen Lillestrøm borettslag