21 feb 2019

Valgkomiteen er i gang – ønsker du å bidra til et godt bomiljø?

Hei beboere i Portalen Lillestrøm,

Det nærmer seg generalforsamling i Portalen Lillestrøm borettslag, som blir 30. april 2019. Vi har et styre som fungerer godt, dog er flere av styrets medlemmer på valg. Valgkomiteen ønsker at alle som ønsker og er motivert for å være med i borettslagets styre, og om mulig kan gjøre at styret kan gjøre en enda bedre jobb for bomiljøet vårt, om å melde sin interesse.

Vi vet at styret vurderer å opprette én eller flere komiteer eller utvalg for å få litt avlastning i en krevende hverdag. Dette kan f. eks. være en ”komité for sosiale tilstelninger” eller en komité som har ansvar for opplæring i forbindelse med hva man skal gjøre nå brannalarmen går. Vi ber derfor om at også dere som mener dere kan bidra i en komité, om å melde dere og gjerne komme med forslag til hva komiteens oppgave burde være. En slik komitéoppgave burde være av interesse for dere som synes at det å være medlem av styret blir litt for krevende, men som likevel ønsker å bidra til et godt bomiljø i borettslaget.

Vi har snakket med styret om viktige oppgaver framover. For å styrke styret i dette arbeidet er det ønskelig at dere som har juridisk kompetanse eller god forståelse for regnskap / økonomi, melder dere. Samtidig vil vi understreke at det ikke er noe krav at nye medlemmer i styret har denne kompetansen. Motivasjon for å bidra er det aller viktigste!

Vi ber om at dere som er interessert i å bidra til et godt bomiljø for oss alle, enten det er å delta i styret eller en komité, å gi oss beskjed så fort som mulig. Siste frist: mandag 4. mars 2019.

Beskjed om interesse kan gis på følgende måter til oss i valgkomiteen:

  • E-post (gjerne til oss alle)
  • Brev (gjerne til oss alle)
  • SMS (gjerne til oss alle)
  • Telefon
  • Prat

Mvh valgkomiteen,

Birgit, Mats og Ole Erik

Kontaktinformasjon

Navn

E-post

Mobil

Leilighet - Hus

Birgit Misfjord

birgit.misfjord@yahoo.no

99320955

6001 - A

Mats De Valck

matsdevalck@hotmail.com

93424967

4024 - B

Ole Erik Hedenstad

ole-erik@getmail.no

91391352

7014 - B