Endret: 7 jun 2018     Opprettet: 26 apr 2018

Solskjerming

Informasjonsskriv vedr. solskjerming for Portalen Borettslag

Vi kan meddele at Fasadeprodukter AS har blitt vårt valg for levering av solskjerming for Portalen Borettslag.  Prosessen har vært omfattende og nødvendig. Vi har måttet konsultere arkitekt for bygget og fått dette godkjent. Vi har lagt til rette for en felles løsning for borettslaget slik at vi på denne måte har ivaretatt Portalens vakre estetiske preg. 

For de som ikke har mulighet å delta på demodagen, kan man besøke Fasadeprodukter sine butikklokaler på Alnabru. 

Vedr. bestilling setter vi opp en førstegang bestilling, med frist innen 25.mai. Tanken med denne bestillingen er at vi får en felles leveranse. Dette gjør at lift (løftekostnadene) blir betraktelig lavere enn om vi bestiller individuelt. For de som ønsker å bestille produkter på et senere tidspunkt, står man fritt til det. 

Vi gjør beboeren oppmerksom på at alt vedr. kjøp av solskjerming skjer direkte med Fasadeprodukter. Det oppfordres til å vise hensyn til de retningslinjer styret har satt for å oppnå en best mulig felles løsning. 

Videre følger priser for utvalgte produkter, utforming, fargevalg og informasjon om befaring.

 

Priser 

Fasadeprodukter ønsker dessverre ikke at vi skal dele priser på nett. Venligst henvend dere til en av oppslagstavlene.

Utforming 

Tegningene er kun en skisse, og kan avvike fra endelig løsning.

 

Alternativ A tilsvarer Zip screen løsningen. 

 

Alternativ B tilsvarer markiseløsningen. 

Merk: De balkonger uten balkong over seg vil henge markisene i spikerslag direkte på veggen. Det finnes kun spikerslag på syd- og vest side av byggene.

For terrasser med glassfasade tilbys det en innvendig duk. 

 

Fargevalg:

For å sikre byggets estetikk og arkitektur har vi vært i kontakt med LPO (obos sin arkitekt). Valget av fargen på markiseduken avhenger av fargen på fasaden til hver enkel beboer. Derfor har vi utarbeidet et «fasade kart» som sier hvilken farge markisen skal ha. Vi venter fortsatt på disse tegningene fra arkitekten. 

 

Befaring: 

Fasadeprodukter vil komme hjem til hver enkelt for å ta opp mål for bestillingen. 

 

Med dette ønsker vi alle beboere en riktig god sommer, og måtte den komme med masse sol som vi kan stenge ute. 

 

Med vennlig hilsen styret i Portalen Borettslag

For styret

Brage Bergåker og Tore Kr. Skovly