Endret: 18 sep 2018     Opprettet: 14 mai 2018

Reklamasjons oversikt

Dette er ment som en hjelpende artikkel for sjekk av egen leilighet før befaring.

Nå er det frist for å melde inn feil til Veidekke den 20. September. 

Det kan være feil som ikke er blitt lagt merke til av hver enkelt i alle leiligheter, derfor har vi laget en liste av alle type feil som er meldt inn og godkjent av Veidekke. 

Vi gir ingen garanti for at dette vil bli utbedret eller at veidekke tar på seg feilen, da alle tilfeller kan være av forskjellig grad.

Under er det så godt som mulig delt inn i rom eller generelle feil som kan gjelde flere rom.

Generelle Feil
Kontroller gulv for, knirk, sprekker, ujevnheter, og løse områder.
Radiator feil, enten ikke full funksjon, ikke fungerenende trinn justering, eller støy. Kontroller også festene.
Lyd fra ventilasjonsanlegg.
Høy effekt i ventilasjon.
Brytere og dimmere til diverse lys.
Vinduer bør sjekkes ved lukking og åpning hele veien.
Sjekk rundt vinduer for å se etter trekk.
Maling og fuger bør kontrolleres for flaking og sprekker
Knirking i dører, kontroller dører for knirking og vanskeligheter ved lukking og åpning.
Porttelefon bør kontrolleres.
Test alle nøkkler i alle låser.
Feil på strømmålere skal være fikset, men kontroller.
Løse lister ved dører bør kontrolleres.
Ujevnheter i tak.

Kjøkken
Skapdører flaker av maling.
Kjøkkenapparater levert av sigdal bør kontrolleres.
Oppvaskmaskin stoppekran fungerer ikke.
Sjekk om slange til oppvaskmaskin levert av Sigdal er byttet, da denne er rapportert feil av flere.

Bad
Varme gulv feil, enten ikke full funksjon eller ikke fungerenende trinn justering.
Avløpsrør fra vaskemaskin og tørketrommel lekker.
Dunkelyd ved bruk av vann, dette kommer av ikke festede rør.
Løse sisterner.
Dusjhodet faller ut av holderen.
Kontroller fuger.

Balkong
Balkong dør låser ikke på plass i åpen posisjon.
Drypper fra etasjen over ned på inn glasset balkong.
Deler av panel har begynt å flake av.