1 jan 2019

Gjesteparkering til Portalen!

Styret har omsider klart å lande en avtale med OBOS Forretning om å kunne bruke deres næringsplasser som gjesteparkering på kveldstid, helger og på røde dager.

Gjennom størstedelen av 2018 har styret jobbet med et av borettslagets nærmeste naboer, OBOS Forretningsbygg (kontorbygget ved siden av) for å få til en avtale om gjesteparkering for beboerne inne på næringsdelen av garasjeanlegget.


Like før jul kom man i mål med en avtale som forhåpentligvis alle vil sette pris på. Fra og med 1. januar 2019 vil andelseiere i Portalen kunne bestille et gjesteparkeringskort fra Q-Park (som drifter garasjeanlegget i underetasjen). Denne kan lånes bort til ens gjester som da vil kunne parkere gratis på ledige p-plassser i næringsdelen av garasjen (de hvitoppmerkede plassene) i følgende perioder:

 

Alle hverdager:
Kl.17:00 til kl.06:30 neste dag


Helger:
Fra kl.17:00 fredag til kl.06:30 mandag


Røde dager:
Fra kl.17:00 arbeidsdagen før til kl.06:30 neste arbeidsdag

 

Ordningen praktiseres gjennom friflyt prinsippet hvilket betyr at man kan parkere der man ønsker med unntak av ladeplassene til næring hvis man ikke skal lade. Ønsker man å lade betaler man dette gjennom Easypark-løsningen.

Da det er litt jobb med å adminstrere dette for OBOS/Q-Park har de måttet se seg nødt til å ta en årsavgift for dette gjestekortet. Det første året koster det kr. 550,-, også kr. 300,- for påfølgende år for de som ønsker å fortsette med ordningen. Slik vi ser det bør det ikke være noe i veien med at naboer kan gå sammen om å spleise på et slikt kort for å redusere utgiften noe.

OBOS Forretning har gjort det særdeles klart at de ikke ønsker å støte på problemer med ordningen som f.eks at noen står parkert over tiden eller klager på bot som følge av dette. Deres leietakere i kontorbygget begynner på jobb fra så tidlig som kl.06.30 og det er derfor viktig at ingen beboeres/gjesters biler står parkert over avtalt tid. Derfor vil dette i første omgang bli et prøveprosjekt på 1 år. Om alt har gått fint for seg etter 1 år vil avtalen kunne forlenges.

 

Gjestekort bestilles ved å sende en epost til:

raymond.malmberg@q-park.no


Legg til følgende informasjon i eposten:
Fullt navn på andelseier/bestiller
Postadresse (kort og faktura sendes hit)
Leilighetsnr
Telefonummer


Styret håper dette tilfredsstiller behovet for ekstra parkering for beboerne og deres gjester. Er det noe du lurer på rundt ordningen så kommenter under innlegget eller send oss en epost til portalenbrl@styrerommet.net