27 mar 2019

Kundeundersøkelse fra OBOS Nye Hjem

OBOS Nye Hjem har sendt ut en kundeundersøkelse til samtlige andelseiere i Portalen Lillestrøm Borettslag med en økonomisk gulrot basert på svarprosent

Den 6. mars 2019 sendte OBOS Nye Hjem ut en kundeundersøkelse til samtlige andelseiere, og de ønsker en tilbakemelding om hva man synes om OBOS Nye Hjem, leiligheten, kjøpsprosessen, oppfølging og reklamasjoner. Styret håper at alle kan ta seg tid til å svare på denne, hvis du ikke har gjort det allerede. Som takk har OBOS Nye Hjem lovet borettslaget inntil kr. 15.000,- i gave basert på svarprosenten. Minimumskravet er 50% som gir kr. 7.500,-. Deretter øker gaven prosentvis opp imot 100%. Med andre ord, jo flere som svarer, jo mer penger vil vi få inn i felleskassa!

Det er viktig å bemerke at det kun er sendt ut 1 epost per andelseier, selv om det er flere som eier samme leilighet. Så om den ene ikke har fått så burde den andre ha fått det.