22 okt 2018

Energiavregning 2017

Til beboere i Portalen Lillestrøm Borettslag fra Nanna og Stian

 

page1image1793984

Vi har fått flere henvendelser fra beboere som har hatt spørsmål om fakturaen “energiavregning 2017”som ble sendt ut i forrige uke.

Det er stor forskjell på hvilke temperaturer beboere ønsker i leiligheten. Derfor vil det være stor forskjell på energifakturaene dere har mottatt.

Det som er fakta her er at din/deres akonto for energi avsetning er lik pr mnd. Denne første avregningen er kun for vintermånedene (dato du flyttet inn/ 1. oktober- 31mars). Derfor er akonto beløpene kunstig lave, da alle har et høyere enn gjennomsnittlig forbruk av oppvarming i vintermånedene. I den neste avregning (som inneholder fleste sommermåneder) vil akonto beløpene sannsynligvis være høyere enn deres faktiske forbruk, og flere vil da få igjen penger. Forbruket er avregnet kun etter faktisk forbruk på målere. Målerne måler differansen på levert temperatur inn og ut av din leilighet, og som er grunnlaget for deres oppvarmingsforbruk. For å få lavest mulig forbruk er derfor viktig å skru av/ned temperaturen på radiatorene når en ikke ønsker høyere temperatur. Varmtvann måles på egen måler etter forbruk. Vi håper det var noe oppklarende for de som har hatt spørsmål rundt energiavregningen.

1års befaringene er godt i gang og i løpet av 1. uka av november skal alle som har ønsket dette fått befart sin leilighet. Vi setter stor pris på alle de gode tilbakemeldingene vi har fått, og at dere trives godt her på Portalen. Prognosesenteret vil sende ut en KTI undersøkelse i etterkant av dette. Vi håper at flest mulig tar seg tid til å svare. Dersom 67% av dere svarer (det var 68% som svarte på undersøkelsen etter overlevering) vil styret i brl motta kr 10.000,- fra Portalen Boliger AS (utbygger) som øremerkes fellesskapet . Beløpet blir høyere jo flere som svarer, derav høyere premiering til borettslaget.

Vi minner om at vi fortsatt sitter mye i visningssenteret i Tærudgården og at det er mulig å komme innom dersom det er noe dere ønsker å ta opp med oss.

Nanna og Stian